FP&A INCUBE BLOG

Przyszłość raportowania ESG

Przyszłość raportowania ESG

Oczekuje się, że przyszłość raportowania ESG (Environmental, Social, Governance) będzie wiązała się ze zwiększoną standaryzacją, większą przejrzystością i szerszym przyjęciem praktyk ESG. Kiedy tak naprawdę to nastąpi? Czy wejście dyrektywy CSRD (Corporate...

czytaj dalej
Co można osiągnąć przez planowanie finansowe?

Co można osiągnąć przez planowanie finansowe?

Za fundament działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej można uznać nie tylko doskonały produkt i skuteczną strategię marketingową, lecz także przemyślany system zarządzania finansami. Brak wiedzy o wszystkich przepływach pieniężnych połączony z...

czytaj dalej
Lucanet Financial Performance Managment software

Lucanet Financial Performance Managment software

Lucanet, to software klasy CPM (Corporate Performance Managment), automatyzujący zamykanie, planowanie i analizy finansowe za pomocą oprogramowania do zarządzania wynikami finansowymi. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania wydajnością finansową firmy Lucanet możesz...

czytaj dalej
CPM kontra ERP 

CPM kontra ERP 

System CPM (Corporate Performance Management) wiele osób kojarzyć może także ze skrótami takimi jak BMP (Business Performance Management) czy EPM (Enterprise Performance Management). Wszystkie te terminy odnoszą się do oprogramowania, które służy do zarządzania...

czytaj dalej
Raportowanie ESG i rola firm technologicznych

Raportowanie ESG i rola firm technologicznych

6-8 czerwca 2022 odbył się kolejna już edycja Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Na konferencji, byliśmy obecni z tematem raportowania ESG, które już teraz powinno stać się kluczowym czynnikiem strategii średnich i dużych spółek w Polsce. W panelu...

czytaj dalej
Best in Cloud- analityka biznesowa w chmurACH

Best in Cloud- analityka biznesowa w chmurACH

Analityka biznesowa jest nieodłącznym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, w których od wielu lat głównym motorem rozwoju są dane. Na danych budowane są modele biznesowe, które pozwalają uzyskać przewagę konkurencyjną. Aby dane były rzeczywiście przydatne,...

czytaj dalej
Raportowanie ESG – wszystko, co trzeba wiedzieć

Raportowanie ESG – wszystko, co trzeba wiedzieć

Instytucje unijne i rządy poszczególnych państw dostrzegają konieczność wyjścia poza dotychczasowe schematy raportowania, ograniczające się wyłącznie do sprawozdawczości finansowej. Globalny charakter działalności wielu firm skłania do zastanowienia nad wpływem, jaki...

czytaj dalej
Raportowanie ESG w instytucjach finansowych

Raportowanie ESG w instytucjach finansowych

Regulacje raportowanie ESG czynią nowym narzędziem w kierunku zrównoważonego rozwoju firm. Dane z raportu okazują się także jednym z najważniejszych kryteriów dla uzyskania kredytów inwestycyjnych od instytucji finansowych. Banki działające na terenie UE mają...

czytaj dalej
Audyt wewnętrzny gotowy na erę cyfrową?

Audyt wewnętrzny gotowy na erę cyfrową?

Transformacja technologiczna i biznes bogaty w dane stworzyły nową rzeczywistość, w której funkcjonują przedsiębiorstwa. Aż 77% z nich utożsamia digitalizację ze zwiększeniem efektywności. Pracując w firmach, które przechodzą właśnie procesy transformacji cyfrowej,...

czytaj dalej
Oprogramowanie do konsolidacji

Oprogramowanie do konsolidacji

Konsolidacja finansowa dotyczy przede wszystkim grup kapitałowych, które są w posiadaniu wielu spółek giełdowych. Końcowy raport konsolidacyjny dokonuje zestawienia wyników finansowych spółek w taki sposób, jakby były one jednym podmiotem. Konsolidacja grupy...

czytaj dalej

Incube CPM
Corporate Performance Leaders

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska
incube@incube.pl