FP&A INCUBE BLOG

Raportowanie ESG – wszystko, co trzeba wiedzieć

Raportowanie ESG – wszystko, co trzeba wiedzieć

Instytucje unijne i rządy poszczególnych państw dostrzegają konieczność wyjścia poza dotychczasowe schematy raportowania, ograniczające się wyłącznie do sprawozdawczości finansowej. Globalny charakter działalności wielu firm skłania do zastanowienia nad wpływem, jaki...

czytaj dalej
Raportowanie ESG w instytucjach finansowych

Raportowanie ESG w instytucjach finansowych

Regulacje raportowanie ESG czynią nowym narzędziem w kierunku zrównoważonego rozwoju firm. Dane z raportu okazują się także jednym z najważniejszych kryteriów dla uzyskania kredytów inwestycyjnych od instytucji finansowych. Banki działające na terenie UE mają...

czytaj dalej
Audyt wewnętrzny gotowy na erę cyfrową?

Audyt wewnętrzny gotowy na erę cyfrową?

Transformacja technologiczna i biznes bogaty w dane stworzyły nową rzeczywistość, w której funkcjonują przedsiębiorstwa. Aż 77% z nich utożsamia digitalizację ze zwiększeniem efektywności. Pracując w firmach, które przechodzą właśnie procesy transformacji cyfrowej,...

czytaj dalej
Oprogramowanie do konsolidacji

Oprogramowanie do konsolidacji

Konsolidacja finansowa dotyczy przede wszystkim grup kapitałowych, które są w posiadaniu wielu spółek giełdowych. Końcowy raport konsolidacyjny dokonuje zestawienia wyników finansowych spółek w taki sposób, jakby były one jednym podmiotem. Konsolidacja grupy...

czytaj dalej

Incube CPM
Corporate Performance Leaders

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska
incube@incube.pl