Przyszłość raportowania ESG

Przyszłość raportowania ESG

Oczekuje się, że przyszłość raportowania ESG (Environmental, Social, Governance) będzie wiązała się ze zwiększoną standaryzacją, większą przejrzystością i szerszym przyjęciem praktyk ESG. Kiedy tak naprawdę to nastąpi? Czy wejście dyrektywy CSRD (Corporate...
Co można osiągnąć przez planowanie finansowe?

Co można osiągnąć przez planowanie finansowe?

Za fundament działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej można uznać nie tylko doskonały produkt i skuteczną strategię marketingową, lecz także przemyślany system zarządzania finansami. Brak wiedzy o wszystkich przepływach pieniężnych połączony z...
Największe wyzwania czekające dyrektorów finansowych w 2023 roku

Największe wyzwania czekające dyrektorów finansowych w 2023 roku

Zakłócenia gospodarcze, które czekają dyrektorów finansowych, zostały uznane za największe wyzwania 2023 roku. Według ankiety przygotowanej na zlecenie OneStream „Decision Maker Outlook”, przeprowadzonej wśród 650 dyrektorów finansowych w Ameryce Północnej i Europie...
Lucanet Financial Performance Managment software

Lucanet Financial Performance Managment software

Lucanet, to software klasy CPM (Corporate Performance Managment), automatyzujący zamykanie, planowanie i analizy finansowe za pomocą oprogramowania do zarządzania wynikami finansowymi. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania wydajnością finansową firmy Lucanet możesz...
CPM kontra ERP 

CPM kontra ERP 

System CPM (Corporate Performance Management) wiele osób kojarzyć może także ze skrótami takimi jak BMP (Business Performance Management) czy EPM (Enterprise Performance Management). Wszystkie te terminy odnoszą się do oprogramowania, które służy do zarządzania...
Raportowanie ESG i rola firm technologicznych

Raportowanie ESG i rola firm technologicznych

6-8 czerwca 2022 odbył się kolejna już edycja Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Na konferencji, byliśmy obecni z tematem raportowania ESG, które już teraz powinno stać się kluczowym czynnikiem strategii średnich i dużych spółek w Polsce. W panelu...