Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookies, które wykorzystujemy, pomagają nam w dostarczaniu spersonalizowanych treści i dostosowywaniu witryny do Twoich potrzeb. Mogą również pomóc nam w identyfikowaniu problemów technicznych na stronie i w jej poprawie. Klikając przycisk "Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Zarządzanie leasingiem

MSSF16 - dostosuj zarządzanie leasingiem
do nowych standardów sprawozdawczości

Wybierz aplikację ILA16 – Incube Lease Accounting & Contract Management do zarządzania leasingiem od strony finansowej. Korzystaj z gotowych ram opartych na kwalifikatorach MSSF16 i przeprowadzaj wielowymiarowe analizy i modelowanie scenariuszy “co, jeśli” w celu określenia wpływu różnych opcji leasingu na bilans.
Zarządzanie leasingiem
ILA 16 to gotowe, „pudełkowe” rozwiązanie, oparte na silniku IBM Planning Analytics (TM1), służące do zarządzania i księgowania leasingu. Dedykowane jest głównie średnim i dużym firmom, które obsługują wiele umów leasingowych na różnych poziomach.

Usprawniając procesy zarządzania umowami leasingu w swojej firmie, oszczędzasz czas i usprawniasz pracę działu finansowego i księgowego. Wybierz gotową i sprawdzoną aplikację zgodną z MSSF16, a dzięki automatyzacji procesu, zrezygnujesz z manualnej obsługi opartej o arkusze kalkulacyjne!

Incube Lease Accounting and Contract Management dla MSSF16

To aplikacja, która przyspiesza i upraszcza zarządzanie leasingiem od strony finansowej i księgowanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF16 (MSSF16)Rozwiązanie ILA16 zostało zaprojektowane z uwzględnieniem określonych zasad obliczania prawidłowej wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązań leasingowych, w tym przyszłych płatności, kosztów odsetek i amortyzacji przez cały okres obowiązywania umowy. Kontrakt można łatwo utworzyć, importując go z systemu źródłowego lub wprowadzając go ręcznie. Intuicyjny trzyetapowy proces rozpoczyna się w portalu MSSF16.

MSSF16 księgowanie leasingu – co ujmować w ewidencji?

Zgodnie z zapisami MSSF16, leasingiem można objąć kilka rodzajów kosztów. W MSSF16 księgowanie dotyczy kwoty zobowiązania z tytułu leasingu, wszelkich innych opłat poczynionych przed datą uruchomienia umowy, kosztów bezpośrednich poniesionych przez leasingobiorcę w związku z zawarciem umowy, a także szacunkowych wydatków związanych z doprowadzeniem stanowiska pracy lub miejsca w firmie do stanu sprzed leasingu, ukierunkowane na okres po zakończeniu obowiązywania umowy. Oszacowanie wartości przedmiotu leasingu jako prawa do jego użytkowania pociąga za sobą konieczność dodatkowej wyceny według księgowania MSSF16.

Istnieją tutaj trzy modele wyceny, opisane w standardzie MSSF16: model kosztu, model wartości przeszacowanej, a także model wartości godzinowej stosowany dla nieruchomości inwestycyjnych. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wycenia się również z uwzględnieniem ich amortyzacji, zgodnie z postanowieniami MSR 36.

Stosując się do MSSF16 księgowaniem warto zająć się w sposób kompleksowy, dokonując uprzednio inwentaryzacji wszystkich umów na leasing. Może się okazać, że MSSF16 leasingiem obejmie także inne, nieklasyfikowane wcześniej umowy. W następnej kolejności konieczne może się okazać dostosowanie księgowych systemów informatycznych w celu skutecznego rozliczania kolejnych umów.

Poznaj narzędzia MSSF16.
Skontaktuj się z nami!