PL EN

SZKOLENIA ZAWSZE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Szkolenia IBM

® Incube Performance Trainings - od listopada 2008 działa nasz instytut szkoleniowy - IPT. Program oferowanych szkoleń obejmuje szkolenia merytoryczne przygotowujące do organizacji i zarządzania procesami Corporate Performance Management w przedsiębiorstwie oraz szkolenia produktowe ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrożenia odpowiednich narzędzi.

Naszym klientem rekomendujemy nasze autorskie szkolenia lub autoryzowane szkolenia IBM.

Autorskie szkolenia Incube

Szkolenia Cognos TM1, SPSS, CDM oraz BI są w pełni autorskim programem przygotowanym przez Incube. Szkolenia kompleksowo przygotowują słuchaczy do samodzielnego zaplanowania projektu, wdrożenia, utrzymania i administrowania systemem IBM Cognos. Program szkoleń kładzie szczególny nacisk na samodzielne projektowanie modeli i architektury aplikacji. Przykłady i ćwiczenia wykorzystują studium przypadku biznesowego (CASE). W trakcie szkolenia słuchacze przechodzą przez budowanie kompletnego modelu planowania operacyjnego przychodów, kosztów OPEX, zadań inwestycyjnych Capex oraz planowania HR. Jeden dzień jest specjalnie poświęcony aspektom praktycznym wdrożenia, przykładom (Planning Blueprints) oraz najlepszym praktykom (Best Practices).

Szkolenia odbywają się w naszym biurze. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia u klienta w przypadku większej grupy słuchaczy. Wszyscy słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe w wersji papierowej. Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Autoryzowane szkolenia IBM

Wspólnie z firmą TechData oferujemy autoryzowane szkolenia IBM. Szkolenia odbywają się w centrum szkoleniowym firmy TechData i prowadzone są przez naszych trenerów. Szczególnie polecamy cykle szkoleń przygotowujące do certyfikatów producenckich. Aktualny harmonogram szkoleń TechData znajduje się pod poniższym linkiem:

https://academy.techdata.com/pl/training/

Poniżej prezentujemy rekomendowane przez nas szkolenia produktowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami to prosimy o kontakt:

Anna Gęca
tel. +48 22 360 40 70
anna.geca@incube.pl

Cognos Financial Performance Management

IBM Cognos TM1 10.1 Developer

Nazwa szkolenia: IBM Cognos TM1: Design and Develop Models (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 5 dni
Kod szkolenia: P8252G

Skrócony opis: IBM Cognos TM1: Design and Develop Models (V10.2) jest szkoleniem dla średniozaawansowanych, które pokaże jak zbudować kompletny model TM1, w głównej mierze dzięki użyciu narzędzia: Performance Modeler. Poprzez serię wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, słuchacze nabędą umiejętności tworzenia i dostosowywania wymiarów oraz kostek,  importowania i  łączenia danych, budowy i zarządzania aplikacjami.

Nazwa szkolenia: IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kod szkolenia: P8255G

Skrócony opis:  IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (V10.2) jest dwudniowym szkoleniem dla zaawansowanych, który łączy materiały wykładowe z interaktywnymi ćwiczeniami dotyczącymi instalacji i administrowania środowiskiem Cognos TM1. Szkolenie pokazuje jak architektura może być dostosowana do różnej infrastruktury. Słuchacze nauczą się jak zainstalować i skonfigurować Cognos TM1, monitorować działanie systemu, oraz zabezpieczyć aplikacje Cognos TM1.

Nazwa szkolenia: IBM Cognos TM1: Analyze and Share Data (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kod szkolenia: P8257G

Skrócony opis: IBM Cognos TM1: Analyze and Share Data (V10.2) to trzydniowe szkolenie stworzone, aby nauczyć analityków w jaki sposób używać TM1 do analizy danych, odkrywania trendów i wyjątków, tworzenia i dostosowywania raportów i szablonów, a także planowania. Poprzez serię wykładów połączonych z praktyką uczestnicy nauczą się jak tworzyć analizy, wprowadzać dane w Microsoft Excel oraz w przeglądarce internetowej, tworzyć własne widoki danych, a także tworzyć raporty i formularze w Microsoft Excel, które łączą się z TM1.

IBM Cognos TM1 10.1 Administrator

Nazwa szkolenia: IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (v10,1)
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kod szkolenia: P8155

Skrócony opis: To szkolenie ukazuje jak architektura może być dostosowana do różnej infrastruktury. Słuchacze nauczą się jak wykonać replikację i synchronizację, jak monitorować działanie systemu, a także zabezpieczyć aplikację TM1.

IBM Cognos TM1 10.1 Analyst

Nazwa szkoleniaIBM Cognos TM1: Analyze and Share Data (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kod szkolenia: P8257

Skrócony opis: IBM Cognos TM1: Analyze and Share Data (V10.2) to trzydniowe szkolenie stworzone, aby nauczyć analityków w jaki sposób korzystać z TM1 do analizy danych, odkrywania trendów i wyjątków, tworzenia i dostosowywania raportów i szablonów, a także wprowadzania planów. Poprzez serię wykładów połączonych z praktyką uczestnicy nauczą się jak tworzyć analizy, wprowadzać dane w Microsoft Excel oraz w przeglądarce internetowej, tworzyć dostosowany podgląd danych, a także tworzyć raporty i formularze w Microsoft Excel, które łączą się z TM1.

SZKOLENIA IBM COGNOS BI

Cognos Business Intelligence

IBM Cognos 10 BI Author

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (V10.2)

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Kod szkolenia: B5258

Skrócony opis: IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (V10.2) to trzydniowe szkolenie stworzone dla profesjonalnych twórców raportów, uczące technik budowania raportów poprzez użycie relacyjnych modeli danych, a także metod ulepszania, dostosowywania i zarządzania profesjonalnymi raportami. Wezmą oni udział w praktycznych pokazach i warsztatach, które przedstawiają kluczowe pojęcia podczas nauki obsługi produktu.  

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Advanced (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kod szkolenia: B5259

Skrócony opis: IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Advanced (V10.2) jest dwudniowym szkoleniem, opierającym się na wiedzy i znajomości tematów zdobytych na kursie podstawowym, który jest szkoleniem dla zaawansowanych twórców raportów, uczącym zaawansowanych technik tworzenia raportów, używając głównie relacyjnych modeli danych, a także ulepszania, dostosowywania i zarządzania profesjonalnymi raportami. Studenci wezmą udział w praktycznych pokazach i warsztatach, które przedstawiają kluczowe pojęcia podczas nauki obsługi produktu.

IBM Cognos 10 BI Administrator

Nazwa szkolenia: IBM Cognos BI Adminstrator (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kod szkolenia: B5255

Skrócony opis:  IBM Cognos BI Administration (V10.2) to trzydniowe szkolenie stworzone, aby nauczyć nowych administratorów podstawowych zadań obsługi serwera i zarządzania zawartością w IBM Cognos BI. Poprzez serię wykładów i ćwiczeń praktycznych, słuchacze będą instalować i konfigurować oprogramowanie Cognos BI, implementować zabezpieczenia, a także zarządzać komponentami serwera. Uczestnicy będą także monitorować i harmonogramować zadania, tworzyć źródła danych, a także zarządzać zawartością oraz raportami w IBM Cognos Connection.

IBM Cognos 10 BI Data Warehouse Developer

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Data Manager: Build Data Marts with Enterprise Data (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 5 dni
Kod szkolenia: B5280

Skrócony opis:  Jest to pięciodniowe szkolenie, które uczy jak przenosić, łączyć, konsolidować, a także zmieniać dane z wielu źródeł, aby stworzyć i utrzymać zbiorcze bazy danych. Uczestnicy nabędą umiejętność tworzenia katalogów oraz dodawania połączeń do danych źródłowych i docelowych. Będą oni także importować dane  i wymiary do data mart  poprzez wykorzystanie wielowymiarowego frameworka. Ponadto nauczą się jak zautomatyzować częste zadania i jak radzić sobie ze złożonymi danymi, np. niesymetrycznymi strukturami hierarchicznymi.

IBM Cognos 10 BI Metadata Model Developer

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 5 dni
Kod szkolenia: B5252

Skrócony opis: Jest to pięciodniowe szkolenie wprowadzające uczestników do nabycia zaawansowanej wiedzy z zakresu modelowania metadanych, pokazuje także jak modelować metadane do raportowania predykcyjnego i wyników analizy poprzez użycie Framework Manager. Słuchacze poznają pełen zakres procesu modelowania metadanych poprzez tworzenie projektu od podstaw, aż do publikowania metadanych w sieci, umożliwiając użytkownikom tworzenie autorskich raportów i analizę danych.

IBM Cognos 10 BI OLAP Developer

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Transformer: Design OLAP Models (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 4 dni
Kod szkolenia: B5282

Skrócony opis: To czterodniowe szkolenie, podczas którego programiści nabędą wiedzę o modelowaniu OLAP używającTransformera. Uczestnicy nauczą się jak projektować, tworzyć oraz utrzymać PowerCubes do użycia w IBM Cognos BI , aby końcowi użytkownicy mogli w łatwy sposób analizować dane.

IBM Cognos 10 BI Scorecard Developer

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Metric Studio: Design Scorecards (V10.1)
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kod szkolenia: B5157

Skrócony opis: Szkolenie pokazuje jak planować, tworzyć, konfigurować i utrzymywać aplikację karty wyników używając IBM Cognos Metric Studio. Uczestnicy będą ładować dane z obsługiwanych źródeł danych przy użyciu IBM Cognos Metric Designer, a także uczyć się alternatywnych metod ładowania danych tj. pliki płaskie i skrypty SQL. Słuchacze nauczą się również jak zabezpieczać obiekty w aplikacji karty wyników i w samej aplikacji.

IBM Cognos 10 BI Multidimensional Author

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Report Studio: Author Reports with Multidimensional Data (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kod szkolenia: B5261

Skrócony opis: To dwudniowe szkolenie dla zaawansowanych, w którym raporty są tworzone na podstawie dotychczasowych doświadczeń z Report Studio poprzez stosowanie technik wymiarowania do sprawozdań. Dzięki interaktywnym prezentacjom i warsztatom uczestnicy nauczą się jak tworzyć raporty, które nawigują i przetwarzają wielowymiarowe struktury danych używając konkretnych funkcji wymiarowania i funkcjonalności dostępnych w Report Studio.

SZKOLENIA IBM COGNOS SPSS

IBM SPSS Statistics Level 1 v2

Nazwa szkolenia: Introduction to IBM SPSS Statistics (V22)
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kod szkolenia: 0G503

Skrócony opis: Introduction to IBM SPSS Statistics to dwudniowe szkolenie, które przeprowadza uczestników przez podstawy użytkowania IBM SPSS Statistics w typowym procesie analizy danych. Słuchacze nauczą się podstaw czytania danych, definiowania danych, analizy danych i prezentacji wyników analitycznych. Uczestnicy zobaczą także jak łatwo wgrać dane do IBM SPSS Statistics w taki sposób, by mogli koncentrować się na analizie informacji.  Oprócz podstaw, uczestnicy nauczą się skrótów, które pomogą im zaoszczędzić czas. Szkolenie to używa cech IBM SPSS Statistics Base.

Nazwa szkolenia: Introduction to Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (V21)
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kod szkolenia: 0G512

Skrócony opis: Introduction to Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics to dwudniowe szkolenie, które jest opartym na aplikacji wprowadzeniem do statystycznych komponentów IBM? SPSS? Statistics. Słuchacze będą mogli przejrzeć kilka technik statystycznych oraz omówić sytuacje, w których mogliby użyć każdej z tych technik. Poznają założenia każdej z metod, dowiedzą się jak przygotować analizę i jak interpretować wyniki. Wiąże się to z szerokim zakresem technik służących do eksploracji i agregacji danych, jak również z badaniem i testowaniem ukrytych związków między nimi. Uczestnicy dowiedzą się kiedy i dlaczego używać różnych technik, jak również sposobu ich używania w pewny siebie sposób, interpretowania wyników ich pracy i graficznego ich wyświetlania.

Nazwa szkolenia: Data Management and Manipulation with IBM SPSS Statistics (V21)
Czas trwania szkolenia: 2 dni
Kod szkolenia: 0G522

Skrócony opis: Data Management and Manipulation with IBM SPSS Statistics to dwudniowe szkolenie na temat użycia szerokiego zakresu technik transformacji, sposobów automatyzacji przygotowywania danych, przetwarzania plików z danymi i wyników analizy. Słuchacze dowiedzą się o różnych sposobach kontrolowania i pracy środowiska IBM SPSS Statistics oraz jak używać podstawowej składni do wykonywania skutecznej transformacji danych.

SZKOLENIA IBM COGNOS CONTOROLLER

IBM Cognos 10 Controller Developer

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Controller: Develop Applications (V10.1)
Czas trwania szkolenia: 5 dni
Kod szkolenia: P8121

Skrócony opis: IBM Cognos Controller: Develop Applications (V10.1) to pięciodniowe szkolenie dla średniozaawansowanych, które uczy twórców aplikacji jak konfigurować aplikację Controller i jak efektywnie wykorzystać ją w procesie konsolidacji. Słuchacze będą również projektować i sporządzać raporty finansowe przy użyciu Controllera. Poprzez serię wykładów i ćwiczeń praktycznych, uczestnicy będą konfigurować aplikację Controller poprzez tworzenie niezbędnych struktur (np. kont lub spółek), a następnie testować ją, aby upewnić się, że działa w sposób prawidłowy. Uczestnicy dowiedzą się także jak obsługiwać konwersję walut, transakcje wewnętrzne, inwestycje w spółki zależne, a także jak zmieniać ustawienia i dostęp użytkowników do aplikacji.

SZKOLENIA IBM COGNOS DISLOSURE MANAGEMENT

IBM Cognos Disclosure Management Fundamentals

Nazwa szkolenia: IBM Cognos Disclosure Management (V10.2)
Czas trwania szkolenia: 3 dni
Kod szkolenia: 1K110

Skrócony opis: IBM Cognos Disclosure Management (V10.2) to trzydniowe szkolenie stworzone, aby nauczyć osoby zajmujące się zawodowo rachunkowością jak tworzyć, zarządzać i administrować sprawozdawczością finansową i workflow. Poprzez serię wykładów i ćwiczeń uczestnicy będą tworzyć raporty oraz konfigurować aplikację CDM.. Szkolenie obejmuje również kokpity, widoki oraz proces zamykania roku.

Tytuł podstrony

MAPA STRONY

Rozwiązania

Usługi

Szkolenia

 Klienci

 Firma

News

Kontakt

© 2019 | INCUBE CPM Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Strona korzysta z plików Cookies, m.in. do tego, aby lepiej dopasowywać się do Twoich oczekiwań. Więcej w polityce prywatności X