IBM Cognos Controller

Narzędzie wspierające procesy konsolidacji.
IBM
Rozwiązanie IBM Cognos Controller to rozwiązanie przeznaczone dla dużych grup kapitałowych, wspierające zamykanie okresów, konsolidację i sprawozdawczość, oferując elastyczność i przystępność rozwiązania opartego na przetwarzaniu w chmurze.

Pozwala zespołom finansowym zautomatyzować proces zamykania okresów finansowych przy minimalnym wsparciu ze strony działu IT. Zapewnia dostęp do kompletnego zestawu wyników finansowych, umożliwia tworzenie wartościowych sprawozdań finansowych i zarządczych oraz udostępnia dyrektorowi finansowemu (CFO) korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych.

IBM Cognos Controller to:

Najważniejsze cechy i funkcje IBM Cognos Controller

Poznaj także inne narzędzia od IBM:

Poznaj narzędzia FP&A.
Skontaktuj się z nami!