PL EN

OPARTE NA DOŚWIADCZENIU I NAJLEPSZYM OPROGRAMOWANIU

ROZWIĄZANIA

Oferowane przez nas rozwiązania wspomagają proces podejmowania decyzji w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Nasze projekty wymagają zrozumienia potrzeb biznesowych naszych klientów oraz dostosowania oferowanych rozwiązań. Dzięki temu pomagamy naszym Klientom uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. W każdym z naszych wdrożeń wykorzystujemy najlepsze praktyki wynikające z naszych doświadczeń,bądź rekomendacji producenta oprogramowania. Każde z naszych rozwiązań jest oparte na najlepszej dostępnej na rynku technologii. Wśród naszych klientów są firmy niemal z każdej branży, co stanowi najlepszą rekomendację dla naszych rozwiązań.

Obszary rozwiązań

 • Incube Financial Management
 • Planowanie & Budżetowanie
 • Raportowanie i Analizy
 • Qalcwise - nowość!
 • Konsolidacja Finansowa
 • Analizy Predykcyjne
 • Big Data

Branże

 • Banki
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Energetyka
 • Farmaceutyki
 • Finanse
 • Handel
 • Kosmetyki
 • Media
 • Produkcja
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł drzewny
 • Przemysł elektrotechniczny
 • Przemysł spożywczy
 • Transport i logistyka
 • Usługi

INCUBE FINANCIAL MANAGEMENT

IFM jest prekonfigurowanym rozwiązaniem klasy Enterprise Planning and Budgeting. Obejmuje funkcjonalności niemal ze wszystkich obszarów działalności nowoczesnych przedsiębiorstw. Rozwiązanie zostało docenione przez firmę IBM i umieszczone na liście IBM Global Solution Directory - IBM Solution ID#: 50327. Wykorzystanie gotowych komponentów systemu znacząco skraca wdrożenie i tym samym zmniejsza ryzyko wdrożeniowe i budżet projektu.

IFM jest rozwiązaniem które doskonale wspiera procesy kontrolingowe począwszy od modelowania poprzez definicję celów, planowanie, prognozowanie, analizę danych rzeczywistych i mierzenie efektów działań.

Wbudowane mechanizmy doskonale wspierają poniższe obszary biznesowe:

Sales Revenues, Expense Allocation, Pricing Strategy and Optimization, Promotion Planning, Trade Costs Optimization, Capex, Project Portfolio Planning, Production Costs and Optimization, HR, Product and Customer Profitability.

Wykorzystane technologie:

 • IBM Cognos BI, IBM Cognos TM1, IBM SPSS, IBM CDM

Nasza firma jest jedynym w Polsce Partnerem IBM posiadającym uznane przez producenta rozwiązanie z dziedziny Business Analytics.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE

Budżetowanie jest iteracyjnym procesem bazującym na zdarzeniach gospodarczych oraz ustalonej strategii przedsiębiorstwa. Zmienność otoczenia biznesowego wymaga elastycznego rozwiązania dostarczającego na czas informacji pozwalającej na podjęcie właściwej decyzji zarządczej. IBM Cognos? TM1 to korporacyjna platforma oprogramowania planistycznego, która może usprawnić i udoskonalić cały cykl planowania od ustalania celów i opracowania budżetu, aż po sprawozdawczość, oceny w oparciu o karty wyników, analizy i predykcje. Ponadto zintegrowane karty wyników oraz funkcje zarządzania strategią pomagają w monitorowaniu wskaźników KPI i lepszym skorelowaniu zasobów i działań z celami korporacyjnymi oraz wydarzeniami zachodzącymi na rynku.

Zaawansowane plany i analizy - produkt umożliwia tworzenie i analizowanie złożonych modeli, budżetów i prognoz w oparciu o obszerne zbiory danych.

  • Oprogramowanie umożliwia planowanie w oparciu o nośniki kosztów i prognozowanie kroczące; łączy plany w celu utworzenia spójnego ujęcia wszystkich funkcji, działów i regionów.
  • Użytkownicy mogą opracowywać złożone projekty alokacji i analizy zyskowności, aby rozpoznać produkty, klientów, rynki i kanały sprzedaży o największej rentowności.
  • Zadania planistyczne realizowane są w osobistym obszarze roboczym powiązanym z systemami korporacyjnymi, a zagregowane wyniki są od razu udostępniane na wyższych poziomach.
  • Wielowątkowa obsługa zapytań, w ramach której realizowanych jest równolegle wiele strumieni obliczeń, przynosi radykalne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki.
  • Duże zestawy danych można analizować w formie złożonych modeli, korzystając z 64-bitowego wielowymiarowego mechanizmu OLAP operującego na danych w pamięci operacyjnej.

Zintegrowane karty wyników i zarządzanie strategiami - możliwe jest modelowanie metryk mierzących postępy w realizacji celów i dynamiczne powiązanie tych metryk z działaniami i prognozami.

  • Do obszaru roboczego każdego planisty można dodawać metryki i karty wyników.
  • Modelowanie i pomiar kluczowych wskaźników wydajności (KPI) odbywa się w tym samym środowisku co planowanie, budżetowanie i prognozowanie.
  • Oprogramowanie pomaga w zapewnieniu korelacji między planami strategicznymi i systemami pomiaru a warunkami kapitałowymi i szansami biznesowymi.
  • Użytkownicy mogą tworzyć bogate wizualnie diagramy, zrównoważone karty wyników oraz diagramy niestandardowe.

Elastyczne modelowanie - oprogramowanie umożliwia opracowywanie i wdrażanie nawet najbardziej złożonych modeli planistycznych i analitycznych w środowisku zapewniającym użytkownikom pełną asystę.

  • Oprogramowanie umożliwia stosowanie technik projektowania modeli i dostępu do danych dopasowanych do konkretnych procesów biznesowych organizacji; oraz formatowanie szablonów wprowadzania danych, tak aby były jak najłatwiejsze w obsłudze i maksymalnie elastyczne.
  • Spersonalizowane scenariusze umożliwiają badanie nieograniczonej liczby alternatyw definiowanych ad-hoc, tak aby poszczególne osoby, zespoły, działy i całe przedsiębiorstwa mogły szybciej reagować na zmieniające się warunki.
  • Z jednego panelu sterowania można łatwo monitorować metryki wydajności jednego lub wielu serwerów planowania.

Zaangażowanie szerszego grona użytkowników - oprogramowanie sprzyja zaangażowaniu użytkowników z całej organizacji w procesy zespołowego planowania. Użytkownicy zdalni i pracujący w rozproszeniu mogą wykorzystać do tego urządzenia przenośne, w tym iPady firmy Apple.

  • Oprogramowanie sprzyja zaangażowaniu w procesy zespołowego planowania szerokiego grona użytkowników zdalnych i pracujących w rozproszeniu. Mogą wykorzystać do tego urządzenia przenośne, w tym iPady firmy Apple.
  • W opracowywaniu planów mogą uczestniczyć użytkownicy znajdujący się w dowolnym miejscu. Mogą przeglądać statusy planów i wprowadzać oraz zatwierdzać wartości; menedżerowie mogą zdalnie weryfikować, zatwierdzać lub odrzucać zmiany.
  • Dostępne są interfejsy dostosowane do potrzeb i umiejętności różnych użytkowników: Cognos Analysis for Excel, Cognos TM1 Web, Cognos Insight, Cognos TM1 Contributor.
  • Skalowalność systemu pozwala na udział tysięcy osób w procesach zstępującego lub wstępującego planowania, budżetowania i prognozowania.

RAPORTOWANIE I ANALIZY

Nowoczesne przedsiębiorstwa aby zdobyć bądź utrzymać pozycję lidera muszą polegać na dokładnych wynikach dostarczanych na czas i do właściwych osób. Narzędzia IBM Cognos Business Intelligence przekształcają dane w użyteczne i wartościowe ujęcia przeszłych, obecnych i przyszłych wyników i wskaźników operacyjnych. Pomagając w ten sposób osobom podejmującym decyzje w wykorzystaniu szans biznesowych i zarządzaniu ryzykiem. Spójne ujęcia wyników biznesowych prezentowane są w formie raportów klasy korporacyjnej oraz niezależnie komponowanych kokpitów zawierających wiarygodne informacje. W rezultacie użytkownicy zainteresowani inteligentną analizą danych (BI), zarówno posiadający, jak i nieposiadający przygotowania technicznego, mogą szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Oto najważniejsze korzyści wynikające z możliwości, jakie oferuje Cognos Business Intelligence:

 • Szybsze uzyskiwanie odpowiedzi na pytania biznesowe - w formie atrakcyjnych wizualnie, przejrzystych, interaktywnych kokpitów, które można błyskawicznie wdrożyć do użytku.
 • Ułatwiony dostęp do wartościowych wyników analiz dzięki interaktywnym wizualizacjom danych, które ułatwiają wykrywanie przyczyn stojących za niezadowalającymi wynikami i podejmowanie działań naprawczych.
 • Trafne decyzje prowadzące do lepszych wyników biznesowych, podejmowane na podstawie przejrzystych raportów i ujęć wyników biznesowych.
 • Wiarygodne dane będące podstawą trafnych, spójnych decyzji - wolne od problemu erozji jakości i zbędnych duplikatów.
 • Elastyczne opcje wdrażania umożliwiają rozbudowę oprogramowania analitycznego w ślad za rozwojem firmy i zmieniającymi się potrzebami.

ANALITYKA PREDYKCYJNA

Dzięki rozwiązaniom analizy predykcyjnej możliwe jest łączenie danych z efektywnymi działaniami poprzez wyciąganie wiarygodnych wniosków na temat obecnych i przyszłych zdarzeń. IBM SPSS to środowisko eksploracji danych, które pomaga w szybkim i intuicyjnym ? bez konieczności programowania ? tworzeniu dokładnych modeli predykcyjnych. Korzystając z unikalnego interfejsu wizualnego oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych, można wykrywać wzorce i trendy w danych. Możliwe jest modelowanie wyników i analiza czynników wpływających na te wyniki, a tym samym lepsze wykorzystanie pojawiających się szans i ograniczenie ryzyka.

Cechy rozwiązania:

 • Przyspieszenie całego procesu eksploracji danych.
 • Wykorzystanie wszystkich dostępnych danych.
 • Zgodność ze standardami i technologiami korporacyjnymi.
 • Zarządzanie danymi z różnych źródeł, które pozwalają błyskawicznie łączyć je i przekształcać.

Przykłady zastosowania biznesowego IBM SPSS:

 • New Store Location
 • New Product Development
 • Advanced Forecasting
 • Product Segmentation
 • Customer Segmentation
 • Customer Acquisition
 • CRM Analytics
 • Customer Retention
 • Marketing Optimisation
 • Customer Insight
 • Claims Management
 • Feedback Management
 • Operational Efficiency
 • Credit Scoring
 • Fraud Prevention
 • Risk Management

KONSOLIDACJA FINANSOWA

Konsolidacja finansowa pozwalająca uzyskać wyniki kompletne, dokładne i weryfikowalne.

IBM Cognos Controller to oprogramowanie do konsolidacji finansowej, które wspomaga kompletny proces zamknięcia okresu, konsolidacji i sprawozdawczości. Automatyzuje i przyspiesza proces zamknięcia okresu przy wykorzystaniu gotowych reguł oraz raportów stworzonych z myślą o użytkownikach z działów finansowych. Cognos Controller umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych i zarządczych. Udostępnia CFO korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych.

Proces konsolidacji pod kontrolą działu finansowego - definiowanie i aktualizowanie wszystkich reguł oraz procesów konsolidacji bezpośrednio przez dział finansowy, bez angażowania działu informatycznego.

 • Brak zależności od działu informatycznego - dział finansowy niezależnie i w pełni samodzielnie korzysta z rozwiązania.
 • Śledzenie przepływu i nadzór nad danymi w procesie konsolidacji - możliwość przejścia do szczegółowych informacji i sprawdzenia, kto i kiedy wykonał poszczególne operacje.
 • Możliwość dostosowania procesu konsolidacji do konkretnych wymagań przy zastosowaniu reguł biznesowych definiowanych przez użytkownika - proces standardowy jest konfigurowalnym fundamentem, w ramach którego działają i który mogą modyfikować użytkownicy biznesowi.
 • Zapewnienie spójności danych poprzez zastosowanie procesu sprawdzania poprawności i uzgadniania danych, który powiadamia użytkownika o wykrytych błędach i niespójnościach.
 • Usprawnienie zmian wynikających z fuzji, przejęć i reorganizacji - raz wprowadzona zmiana struktury lub reguły biznesowej jest odzwierciedlana automatycznie w całej aplikacji.

Kompleksowe rozwiązanie do zamykania okresów finansowych

 • Wsparcie dla nawet najbardziej rozbudowanych procesów.
 • Realizacja procesów zamykania okresów, konsolidacji i sprawozdawczości ukierunkowana na odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki uwzględnieniu w rozwiązaniu IBM Cognos Disclosure Management.
 • Integracja konsolidacji finansowej z systemem pomiaru wydajności biznesowej oferującym narzędzia sprawozdawcze i analityczne, karty wyników, planowanie i budżetowanie.

Skalowalność pozwalająca na stosowanie rozwiązania zarówno w średnich, jak i dużych organizacjach i spełnienie wszelkich, prostych i złożonych, wymagań związanych z zamykaniem okresów, konsolidacją i sprawozdawczością.

 • Cognos Controller Express - przystępne cenowo oprogramowanie przeznaczone dla średnich przedsiębiorstw, które wspomaga procesy zamykania, konsolidacji i sprawozdawczości okresów realizowane przez dział finansowy.
 • Spełnienie wszelkich, prostych i złożonych, wymagań związanych z konsolidacją i sprawozdawczością.
 • Konsolidacja na skalę korporacyjną.

Integracja z systemami IBM i innych producentów umożliwiająca pracę z danymi w wielu różnych formatach.

 • Praca z danymi finansowymi w wielu różnych formatach.
 • Możliwość wykorzystania dotychczasowych inwestycji w rozwiązania informatyczne dzięki opcjom integracji z systemami IBM i innych producentów.
 • Środowisko sprawozdawczości finansowej i zarządczej całkowicie niezależne od bazowej technologii - umożliwiające np. zamykanie okresów finansowych w oparciu o dane z praktycznie dowolnej hurtowni danych.

Konsolidacja finansowa zgodna z standardami krajowymi i międzynarodowymi zgodność z pełną gamą przepisów i wymogów obowiązujących lokalnie i na całym świecie a w szczególności ze standardami IFRS (International Financial Reporting Standards) oraz amerykańskim standardem GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

 • Możliwość skonsolidowania wielu ujęć danych z perspektywy prawnej, zarządczej i podatkowej lub w formie budżetów, danych rzeczywistych, planów i prognoz.
 • Dostęp do newralgicznych danych niezbędnych do zachowania zgodności ze standardami i przepisami o rachunkowości, takimi jak IFRS, GAAP, czy ustawa Sarbanes-Oxley.
 • Obliczenia przy użyciu zaawansowanych formuł, z uwzględnieniem wartości od początku roku do dziś (YTD), średnich, wielu różnych okresów, a także kombinacji metryk finansowych i niefinansowych.
 • Prezentacja poświadczonych wyników finansowych w różnych walutach sprawozdawczych i transakcyjnych.
 • Korekty inwestycyjne w skomplikowanych sytuacjach własnościowych.

BIG DATA

Obserwowany ostatnio trend silnego powiązania procesów biznesowych z wielkimi zbiorami danych (Big Data) powoduje, że oczekiwania i wymagania stawiane systemom przetwarzania danych są nieporównywalnie większe niż w przeszłości. IBM PureData System został zoptymalizowany właśnie pod kątem obsługi i udostępniania danych dla współczesnych, bardzo wymagających aplikacji. Charakteryzuje się przy tym prostotą, szybkością i niskim kosztem.

PureData™ System for Analytics - oparty na technologii Netezza, optymalizuje wydajność złożonych zadań analitycznych i wykonuje algorytmy w czasie rzędu minut, a nie godzin.

PureData System for Transactions to zintegrowana, zoptymalizowana i gotowa do działania platforma bazodanowa zaprojektowana i dostrojona specjalnie pod kątem obsługi danych transakcyjnych. Stanowi bardzo efektywną inwestycję, która przyczynia się do ograniczenia złożoności i kosztów.

PureData System for Operational Analytics. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują hurtowni danych, które będą analitycznie wspomagać podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. IBM PureData System for Operational Analytics został stworzony właśnie z myślą o analizach operacyjnych i obsłudze ponad 1000 równoległych zapytań tego typu.

PureData System for Hadoop upraszcza wdrażanie systemu analizy i przetwarzania wielkich zbiorów danych w przedsiębiorstwie. Przyspiesza analizy oparte na technologii Hadoop i uzupełnia hurtownię danych o archiwum, do którego można kierować zapytania.

QALCWISE

THE ONLY ONLINE SPREADSHEET COLLABORATION PLATFORM

Nasza firma jest autoryzowanym partnerem Qalcwise.com. Dzięki tej współpracy oferujemy naszym Klientom innowacyjne rozwiązanie służące do samodzielnej budowy aplikacji biznesowych dostępnych chmurze. 

Qalcwise.com umożliwia zbudowanie dowolnej aplikacji biznesowej wraz z workflow oraz udostępnienie jej użytkownikom w ciągu zaledwie kilku minut. Rozwiązanie to doskonale wypełnia lukę w automatyzacji procesów biznesowych każdej firmy, a dzięki prostej obsłudze i wysokiej wydajności osiąga najwyższe ROI. Więcej na: www.qalcwise.com

 

MAPA STRONY

Rozwiązania

Usługi

Szkolenia

 Klienci

 Firma

News

Kontakt

© 2017 | INCUBE CPM Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Strona korzysta z plików Cookies, m.in. do tego, aby lepiej dopasowywać się do Twoich oczekiwań. Więcej w polityce prywatności X