Automatyzacja procesów biznesowych, FP&A - podejmuj lepsze decyzje biznesowe

Dzięki rozwiązaniom Corporate Performance Management

Zyskaj znacznie więcej niż wsparcie techniczne

Eksperci Incube zapewniają rzeczywistą wartość dodaną w zakresie modernizacji FP&A

WYBIERZ

INCUBE

Incube CPM jest wiodącym doradcą technicznym w zakresie planowania i analizy finansowej. Jesteśmy firmą niezależną od technologii, która koncentruje się na dostarczaniu klientom najnowocześniejszych rozwiązań FP&A. Nasi certyfikowani konsultanci dostarczają i wspierają informacje zarządcze i systemy wspomagania decyzji dla największych organizacji w Europie i na całym świecie. Incube tworzy nagradzane rozwiązania do planowania finansowego i operacyjnego, prognozowania, analiz biznesowych i automatyzacji procesów biznesowych.

PARTNER

na którym możesz polegać

ponad 13 lat
doświadczenia

100+ projektów
dla liderów branży

40+
konsultantów

USPRAWNIAMY

Procesy FP&A

PLANOWANIE, BUDŻETOWANIE
I KONTROLING

Dzięki wykorzystaniu wiodących technologii FP&A i naszej wiedzy jesteśmy gotowi do zmodernizowania całego cyklu planowania: od ustalania celów i budżetowania po raportowanie, tworzenie kart wyników, analizę i konsolidację finansową oraz zamknięcie. Nasze ujednolicone rozwiązania pokonują ograniczenia związane z używaniem starszych systemów lub Excela dla FP&A. Użytkownicy naszych rozwiązań mają więcej czasu na analizę i inne, większej wartości działania ważne dla organizacji.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
Z NO-CODE

Opracowaliśmy autorskie rozwiązanie oparte na technologii no-code. Qalcwise to innowacyjna platforma SaaS do tworzenia zwinnych aplikacji dostępnych w chmurze. Aplikacje biznesowe Qalcwise pozwalają naszym klientom sprostać ich niestandardowym potrzebom dzięki elastyczności arkusza kalkulacyjnego, zapewniając jednocześnie skalowalność i przepływ pracy klasy korporacyjnej. Każdy problem związany z procesem biznesowym może zostać szybko rozwiązany przez samych użytkowników biznesowych, BEZ KODOWANIA.

ANALITYKA BIZNESOWA
I RAPORTOWANIE

Pomagamy znaleźć ukryte informacje dzięki spersonalizowanym analizom z wykorzystaniem AI. Twórz i łatwo udostępniaj efektowne wizualizacje rekomendowane przez system w różnych formatach. Zadawaj pytania dotyczące danych i uzyskuj inteligentne odpowiedzi. Skorzystaj z nich, aby zrozumieć bezpośrednie i późniejsze skutki decyzji, które obejmują potencjalnie złożone, wzajemnie powiązane czynniki. Pozwól swoim decydentom wykorzystać szanse i zminimalizować ryzyko.

KONSOLIDACJA FINANSOWA
I RAPORTOWANIE

Zapewniamy nowoczesne, profesjonalne oprogramowanie, wsparcie techniczne i merytoryczne ułatwiające pełny proces zamykania, konsolidacji i raportowania. Nasze rozwiązania pozwalają na terminowe dostarczanie pełnych wyników finansowych, tworzenie raportów finansowych i zarządczych, a także zapewniają dyrektorowi finansowemu wgląd w kluczowe wskaźniki finansowe. Zapewniamy również kompleksowe rozwiązanie do raportowania finansowego i opisowego dla spółek giełdowych, które zwiększa zgodność, dokładność i kontrolę nad zewnętrznymi i wewnętrznymi raportami finansowymi.

NAJLEPSI EKSPERCI

usług wdrożeniowych

Nasze projekty wymagają od konsultantów doskonałej znajomości oferowanych technologii oraz interdyscyplinarnej wiedzy i ekspertyzy z zakresu finansów, księgowości, architektury rozwiązań IT, metodologii wdrażania systemów informatycznych oraz komunikacji. Dlatego nasza firma zatrudnia najlepszych na rynku konsultantów, którzy potrafią łączyć te umiejętności. Każdy lider zespołu wdrożeniowego posiada ponad 7-letnie doświadczenie we wdrożeniach naszych rozwiązań. Nasi certyfikowani konsultanci oprogramowania muszą wykazać się wiedzą w zakresie rachunkowości zarządczej. W każdym z naszych projektów cenimy otwartą komunikację z partnerami. Nasze projekty rozpoczynamy od przeszkolenia zespołu wdrożeniowego klienta. Od tego momentu rozpoczyna się proces przekazywania wiedzy i budowania kompetencji technicznych klientów. Dążenie do sukcesu ma ogromne znaczenie. Projekty wdrożeniowe prowadzimy metodą SCRUM. Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy najlepsze dostępne na rynku rozwiązania.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w zarządzaniu rozwiązaniami FP&A?

W zależności od potrzeb klienta świadczymy usługi w różnych modelach. Od wsparcia technicznego ad hoc po w pełni zarządzane rozwiązania usługowe, w których odpowiadamy za całe rozwiązanie i doświadczenie użytkownika końcowego, np. utrzymanie systemu i modelu, rozwój i ciągłe doskonalenie przy rozwiązywaniu problemów użytkowników końcowych zgodnie z SLA.

Zapytania
Ad Hoc

Centrum Wsparcia
Incube FP&A

Centrum Zarządzania
Incube FP&A

NAJLEPSZE

rozwiązania i technologie

KLIENCI

O NAS

Dzięki nowemu systemowi dysponujemy danymi o lepszej jakości i łatwiejszym dostępie. W efekcie nasze raporty są bardziej precyzyjne. Skrócił się też proces ich tworzenia, dzięki czemu więcej czasu można poświęcić na kontrolę i interpretację otrzymanych danych, jak również na analizę wygenerowanych raportów.

Dariusz Gołębiewski

Wdrożenie aplikacji do planowania i budżetowania kosztów było naszym pierwszym spotkaniem z IBM Cognos. Proces przebiegał sprawnie — Incube wdrożył narzędzie w dwa miesiące. System pozwala nam planować zarówno wydatki inwestycyjne (CAPEX) jak i koszty operacyjne (OPEX), odpowiednio je rozdzielając.

Mariola Glezman

Automatyzacja procesów biznesowych – zasady i korzyści dla przedsiębiorców

Praca wykonywana przez człowieka w nowoczesnym modelu biznesowym powinna opierać się na podejmowaniu decyzji, monitoringu i działaniach serwisowych, wykorzystywaniu kreatywności i nieszablonowego myślenia, a także na wyznaczaniu kierunków dla przyszłego rozwoju. Wszelkie żmudne czynności, generujące dodatkowo ryzyko błędów ludzkich, najlepiej przekazać rozwiązaniom automatycznym. Incube CPM towarzyszy firmom na drodze do automatyzacji procesów biznesowych. Dostarczenie zaawansowanych analiz w dziedzinie FP&A wchodzi w zakres szerszego pojęcia Corporate Performance Management, czyli zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesów biznesowych zajmuje kluczowe miejsce w szeregu działań podejmowanych dla optymalizacji kosztów, eliminacji błędów o katastrofalnych konsekwencjach, a także poprawy efektywności wykorzystywania czasu. Wykorzystywane przez nas narzędzia, takie jak IBM Planning Analytics czy Onestream, dają skuteczną podstawę pod formułowanie wniosków i wyznaczanie kierunku dla rozwoju.

Automatyzacja procesów biznesowych, w tym kontrolingowych, generuje spektakularne rezultaty w branży handlowej, spedycyjnej, produkcyjnej czy przemysłu 4.0. Doskonałość operacyjna organizacji jest możliwa do osiągnięcia i przekłada się na znacznie lepsze wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa poszukujące metod na usprawnienie własnego modelu biznesowego pokazują na własnym przykładzie, jak automatyzacja procesów biznesowych diametralnie poprawia jakość zarządzania kapitałem finansowym i ludzkim.

 

Czytaj więcej

 

Zarządzanie wydajnością firmy – skuteczne metody

Financial Planning and Analysis (FP&A) jest jednym z filarów efektywnego zarządzania wydajnością firmy. Utrzymanie pozycji na konkurencyjnym rynku, a także zagarnięcie kolejnych kawałków biznesowego tortu byłoby nieosiągalne bez pozyskiwania i interpretacji danych. Corporate Performance Management stanowi niezwykle istotny element świata Business Intelligence, skupiając się na analizie wskaźników efektywności. Prognozowanie kierunków rozwoju, optymalizacja aktualnych wydatków i planowanie finansowe to filary osiągnięcia stabilizacji finansowej w przedsiębiorstwie. Dostarczenie kadrze kierowniczej przejrzystych informacji wspomaga proces decyzyjny.

FP&A – modernizacja procesów

Incube CPM tworzy skuteczne systemy na zarządzanie wydajnością firmy, obejmujące pozyskiwanie i interpretację danych o sprzedaży, produkcji, kosztach operacyjnych, czasie zwrotu z inwestycji czy zysku osiąganego w danym przedziale czasowym. Modernizacja procesów FP&A ma swój początek w hurtowni danych, z której wyciągamy szczegółowe informacje i modelujemy je w oparciu o wyznaczone uprzednio schematy. Transformacja modelu zarządzania finansami na bardziej efektywny stanowi podstawowy cel metod kryjących się pod pojęciem Corporate Performance Management.

Planowanie i analiza finansowa jako nowa perspektywa dla biznesu

FP&A daje spojrzenie z lotu ptaka na sytuację finansową przedsiębiorstwa, mając strategiczne znaczenie dla rozwoju i zwiększenia przychodów. Jako element systemu Corporate Performance Management, planowanie i analiza finansowa generuje raporty odnośnie przeszłej i aktualnej sytuacji majątkowej w celu stworzenia przyszłościowego modelu o większej efektywności. FP&A zakłada wykorzystywanie prognoz kroczących dla efektywnej księgowości, tworzenie scenariuszy w celu lepszej organizacji czasu, powołanie do życia ujednoliconego modelu budżetowania oraz zapewnianie infrastruktury dla kontroli przepływów finansowych. Incube CPM przejmuje na siebie wszelkie zadania związane z FP&A, zarządzaniem wydajnością firmy, dostarczając analiz, raportów i wniosków gotowych do natychmiastowej implementacji.

IBM Cognos w firmie Incube

Jednym z ciekawych rozwiązań wykorzystywanych przez nas w Incube jest IBM Cognos Business Intelligence powszechnie określane również jako Cognos Analytics. Wspomniane ekonomicznie skalowalne oprogramowanie jest niezwykle przydatne przy chęci łatwego i sprawnego dostarczania spójnych oraz obszernych danych do wszystkich zgłaszających na nie zapotrzebowanie użytkowników.
Aby ułatwić Ci zrozumienie, w jaki sposób Cognos Analytics może usprawniać pracę, poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie najważniejszych cech specyficznych dla tego narzędzia.

IBM Cognos Business Intelligence – budowa i najważniejsze informacje

Podstawą oprogramowania jest platforma klasy korporacyjnej dostosowana do wszelkich kluczowych wymagań dotyczących mierzenia efektywności biznesowej oraz szeroko rozumianej inteligentnej analizy danych. Jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, Cognos Analytics dostarcza niezwykle szeroki wachlarz narzędzi służących inteligentnej analizie właśnie. Spośród kluczowych z nich warto wspomnieć chociażby o kokpitach menadżerskich, raportach, kartach wyników czy też zaawansowanych narzędziach planistycznych oraz analitycznych.
IBM Cognos pozwala wdrażać wszelkie ze swoich komponentów na wielu niezależnych względem siebie systemach, zapewniając przy tym liniowy czas odpowiedzi, dużą przewidywalność i niezawodną, uodpornioną na błędy pracę, a także dostarczając rozwiązań takich jak usługi działające w sieci P2P.
W tym miejscu warto ponadto zaznaczyć, że przy wszystkich wymienionych wcześniej cechach, Cognos Analytics jest również platformą o relatywnie prostej infrastrukturze, co czyni z niej inwestycję niezwykle efektywną i jednocześnie wymagającą stosunkowo niskich całkowitych kosztów utrzymania.

Na platformę IBM Cognos składają się następujące komponenty:

·

  • Virtual View Manager – ma za zadanie łączyć w pojedynczy widok wiele danych pozyskiwanych z kilku źródeł oraz umożliwiać ich buforowanie w ramach wirtualnych widoków,
  • Data Manager – pozwala ładować, wyodrębniać i transformować dane oraz tworzyć wielowymiarowe hurtownie z danymi,
  • Transformer – przeznaczone do wspierania procesów budowania oraz wdrażania struktur danych typu OLAP cube,
  • Model Design Accelerator – narzędzie graficzne oferujące uproszczony proces modelowania,
  • Model Advisor – narzędzie ułatwiające optymalizowanie modelu na różnych etapach jego projektowania,
  • Business Viewpoint – pozwala na mierzenie efektywności przedsiębiorstwa oraz na definiowanie, współużytkowanie i sprawowanie kontroli nad atrybutami, wymiarami czy hierarchią w ramach środowisk inteligentnej analizy danych.

Zwiększ wydajność swojej firmy.

Skontaktuj się z nami!

Incube CPM
Corporate Performance Leaders

ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska
incube@incube.pl