Data management i narzędzia
do raportowania ESG

Eksperci Sustainability Performance Management.
ESG
Zyskaj narzędzia do pełnego zbierania danych i raportowania ESG. Nasi ekspercie doradzą Ci w wyborze odpowiedniego software, wdrożą go i w pełni dostosują do Twoich potrzeb. Wiemy, że raportowanie zrównoważonego rozwoju/ESG to złożony proces dotykający wielu obszarów w Twojej firmie, dlatego przychodzimy z pomocą.

Jesteśmy ekspertami w raportowaniu niefinansowym i od wielu lat rozszerzamy naszą ofertę w tym zakresie.

Czynniki mające wpływ na raportowanie ESG

environmental
Environmental
(środowisko)
 • Zmiany klimatu
 • Zanieczyszczenia
 • Zużycie wody i zasoby morskie
 • Bioróżnorodność i ekosystemy
 • Odpady i gospodarka obiegu zamkniętego
social
Social
(społeczeństwo)
 • Pracownicy w organizacji w tym m.in. różnorodność i inkluzywność, równe szanse, rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo
 • Pracownicy w łańcuchu wartości
 • Społeczności
 • Konsumenci i użytkownicy końcowi
governence
Governance
(ład korporacyjny)
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
 • Strategia
 • Ocena wpływu, ryzyk i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • Etyka biznesu
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami

Dyrektywa CSRD

W listopadzie 2022 roku Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Wejście w życie nowych obowiązków sprawozdawczych jest rozłożone na cztery etapy:


Za opracowanie Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) odpowiada Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Komisja Europejska przyjmie ostateczną wersję tych standardów w drodze aktu delegowanego w czerwcu 2023 roku.

Nasze narzędzia do raportowania ESG zapewniają

Narzędzia do raportowania ESG
Nasze narzędzia to elastyczne rozwiązania, które jesteśmy w stanie dopasować do wytycznych GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), IIRC (International Integrated Reporting Framework) oraz UNGC (UN Global Compact). Integrujemy i przedstawiamy w raportach dane oraz wymagania zawarte w różnych dokumentach, np. normach ISO 26 000, Celach Zrównoważonego Rozwoju, czy innych dokumentach znajdujących się w startegii ESG w Twojej firmie.
Włączamy się w proces tworzenia raportu ESG na każdym jego etapie – od koncepcji, poprzez model zbierania danych i wdrożenie narzędzia do automatyzacji procesu (IBM Planning Analytics, Qalcwise), pomiarach wyników, kończąc na finalnym, wizualnym raporcie (Certent CDM).

Najważniejsze wyzwania dotyczące użyteczności i efektywności raportowania ESG*

46 percents
Brak powiązania pomiędzy sprawozdawczością ESG a informacjami finansowymi
41 percent
Brak informacji w czasie rzeczywistym
41 percent
Brak informacji o tym, w jaki sposób firma tworzy wartość długoterminową
37 percents
Brak skupienia na aspektach naprawdę istotnych
37 percents
Brak ujawnień ukierunkowanych na przyszłość
* na podstawie raportu Deloitte Sustainability Consulting Central Europe 2021

Poznaj narzędzia do raportowania ESG.
Skontaktuj się z nami!