Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookies, które wykorzystujemy, pomagają nam w dostarczaniu spersonalizowanych treści i dostosowywaniu witryny do Twoich potrzeb. Mogą również pomóc nam w identyfikowaniu problemów technicznych na stronie i w jej poprawie. Klikając przycisk "Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Business Intelligence – znaczenie danych dla rozwoju biznesu

1 grudnia 2021 | PL Planowanie i Analityka
 

Tajemniczo brzmiąca nazwa Business Intelligence oznacza w rzeczywistości procesy analizy danych, które dostarczają firmie kluczowych wskazówek dla jej dalszego rozwoju. Ogromna konkurencja istniejąca w niemal każdej dziedzinie działalności gospodarczej, wymusza na przedsiębiorstwach nieustanne dostosowywanie się do preferencji klientów. Dotarcie z ofertą do wybranej grupy odbiorców jest możliwe tylko wtedy, gdy firma pozna ich potrzeby oraz sposoby ich realizacji. Zarządzanie reaktywne wykazuje znacznie mniejszą skuteczność niż proaktywne poszukiwanie przyszłego kierunku rozwoju. Firma to swoista hurtownia danych, jakie napływają ze wszystkich stron. Kolekcjonowanie informacji sprzedażowych, mierzenie wpływu kampanii marketingowych na wyniki finansowe, analiza uwarunkowań wzmożonej lub osłabionej aktywności konsumentów – te wszystkie czynniki generują ogromne ilości danych, wymagających archiwizacji i przetworzenia. Kluczem do skutecznej implementacji Business Intelligence w przedsiębiorstwie staje się nie tylko magazynowanie informacji, lecz także ich formatowanie do uprzednio przygotowanego systemu.

Kadra zarządzająca odpowiada tutaj za nadanie kierunku analitycznego dla pracy hurtowni danych, dzięki czemu analityka biznesowa osiągnie spójny charakter. Nadrzędny cel wspomnianych tu procesów ujawnia się jako raportowanie biznesowe, dające precyzyjne i predykcyjne narzędzia dla określenia efektywnych działań rozwojowych. BI wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie o wysokiej wydajności. Strumień danych z hurtowni osiąga gigantyczne rozmiary, dlatego tak ważne okazuje się stworzenie racjonalnej metody pozyskiwania informacji oraz ich interpretacji. Dzięki Incube przedsiębiorcy zyskują możliwość podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Wykorzystujemy w pracy zaawansowane pakiety programistyczne dla analityki biznesowej, takie jak IBM Cognos Analytics czy Microsoft Power BI. Naszym klientom proponujemy rozwiązania i usługi doradcze na rzecz planowania finansowego i operacyjnego, prognozowania, analiz biznesowych i automatyzacji procesów biznesowych.

Raportowanie biznesowe – nowoczesne rozwiązania

Szeroki zakres czynności, jakie stanowią fundamenty pod skuteczne raportowanie biznesowe, wykracza niekiedy poza możliwości i wiedzę zarządu. Przygotowanie profesjonalnego raportu wymaga posiadania narzędzi informatycznych o profilu funkcji dostosowanym do działalności danej firmy. Analityka biznesowa wymaga również czasu, wiedzy i doświadczenia. Outsourcing procesów analitycznych do wyspecjalizowanej organizacji zewnętrznej ma zatem pełne uzasadnienia ekonomiczne i organizacyjne. Incube CPM od wielu lat zajmuje się doradztwem technicznym w sferze planowania rozwoju i analizy finansowej. Nasze działania koncentrują się na dostarczaniu firmom pomocy o mierzalnej skuteczności. Pakiet technologii informatycznych, jakie na co dzień wykorzystujemy w naszej pracy, gwarantuje skuteczność analityki biznesowej i poprawę wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Indywidualny system raportowania biznesowego musi opierać się na filarach identyfikacji potrzeb odbiorców, analizie i wizualizacji danych, a następnie udostępnieniu raportu dla całego zespołu w przystępnej i zrozumiałej formie. Hurtownia danych zbiera i archiwizuje napływające w trybie ciągłym informacje, oprogramowanie dokonuje ich wstępnej analizy i przetworzenia, a sztab specjalistów z Incube CPM czuwa nad poprawną interpretacją wniosków. Kompleksowość funkcji pakietu Cognos Analytics umożliwia realizację rozmaitych celów, a także ujednolicenie danych podlegających archiwizacji. Za pomocą inteligentnych funkcji Power BI właściciele firm otrzymują możliwość tworzenia samoobsługowych analiz, dostarczania wyników w postaci wizualizacji, a także korzystania z zabezpieczeń, takich jak etykiety poufności czy szyfrowanie. Incube CPM dostarcza narzędzia dla poprawy efektywności procesów FP&A, dostrzegając ich fundamentalne znaczenie dla przyszłego rozwoju firmy.

IBM Cognos Analytics

Działalność konsultingowa prowadzona przez ekspertów Incube CPM nie polega na tworzeniu hipotez i modeli analitycznych bez pokrycia. Wszelkie analizy opieramy na twardych danych, które poddajemy interpretacji. IBM Congos Analytics jest rozwiązaniem dla inteligentnej analizy danych i raportowania. Pomiar efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy stanowi jedną z podstawowych zalet IBM Cognos, stosowanego przez firmy z pełnego przekroju dziedzin życia gospodarczego. Poszczególne funkcje Cognos Analytics dopasowujemy do wymagań klienta, dając spójny i pełnowymiarowy obraz działalności biznesowej. IBM Cognos umożliwia dowolną konfigurację wskaźników i alertów. Integruje ponadto system informacyjny wykorzystujący metodologię OLAP, rozumianą jako wielowymiarową bazę danych. Inteligentna analiza danych jest teraz dostępna na wyciągnięcie ręki, a specjaliści Incube CPM czuwają nad dostarczaniem narzędzi w postaci raportów i analiz wspierających podejmowanie decyzji zarządczych.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI odpowiada za tworzenie architektury danych płynących z hurtowni, a także za ich przystępną prezentację dla użytkownika końcowego. Możliwość tworzenia interaktywnych pulpitów dla managerów oraz autorskich wizualizacji wpisuje się w wymogi firm, które poszukują kierunku dla innowacyjności oraz rozwoju swojej oferty. Skalowalność prezentowanych przez Power BI narzędzi oznacza opcję ich szybkiego wdrożenia na poziomie pojedynczych osób w organizacji, jak i całego personelu. Incube CPM stosuje w swojej pracy zaawansowane funkcje inteligentnej analizy danych. Działalność doradcza, jaka od kilkunastu lat pozostaje fundamentem naszego modelu biznesowego, pomaga setkom firm w ramach monitorowania i zarządzania wydajnością organizacji. Gwarantujemy wymierne efekty, szybką implementację, a także efektywne połączenie raportowania i budżetowania z zarządzaniem efektywnością. Pomagamy wyznaczyć nowe kierunki rozwoju oraz wyeliminować niedociągnięcia, które ograniczają dotychczasowe możliwości przedsiębiorstwa.