Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookies, które wykorzystujemy, pomagają nam w dostarczaniu spersonalizowanych treści i dostosowywaniu witryny do Twoich potrzeb. Mogą również pomóc nam w identyfikowaniu problemów technicznych na stronie i w jej poprawie. Klikając przycisk "Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Raportowanie ESEF i raportowanie XBRL

8 października 2022 | PL
 

Dopuszczenie obrotu papierami wartościowymi na rynku UE nakłada na emitentów wymóg tworzenia rocznych sprawozdań. Obowiązuje tutaj tzw. raportowanie ESEF (European Single Electronic Format), czyli jednolity europejski system raportowania. Celem wyznaczenia przez instytucje unijne precyzyjnych ram na raportowanie giełdowe staje się przejrzysty i porównywalny system danych finansowych, a także połączenie w jednym standardzie łatwości odczytu dla człowieka oraz maszyn wyposażonych w algorytmy finansowe. W raportowaniu ESEF kluczową rolę spełniają kompletne raporty roczne formatowane jako XHTML, a także znakowanie sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętą taksonomią ESEF. Pojawia się tutaj pojęcie Extensible Business Reporting Language (XBRL), określające język sprawozdawczości zarządczej i finansowej zgodny z przyjętą taksonomią ESEF. Raportowanie XBRL polega zatem na dodawaniu znaczników do końcowego raportu, gwarantujących pełne zrozumienie stosowanej terminologii.

Raportowanie giełdowe ESEF – najważniejsze zalety

Raportowanie ESEF przynosi szereg niekwestionowanych zalet dla inwestorów. Spółki giełdowe zyskały narzędzie do szybkiej analizy porównawczej wyników innych podmiotów, a także ograniczenie liczby błędów. Postępowanie według skutecznego schematu nadaje raportowaniu giełdowemu profesjonalizmu i porównywalności. Zalety uniwersalnej struktury raportów ujawniają się również dla samych inwestorów. Raportowanie ESEF dokonywane przez spółki giełdowe znacznie przyspiesza proces analizy fundamentalnej, która dla wielu graczy giełdowych wciąż stanowi jedyną skuteczną metodę podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przejrzystość danych służy także państwowym organom kontrolnym, które zyskują dodatkowe narzędzia do weryfikacji zgodności raportu z obowiązującymi przepisami. Raportowanie giełdowe w oparciu o standardy ESEF obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Na czym polega standard XBRL w raportowaniu ESEF?

Sprawozdawczość zarządcza dokonywana w ramach ESEF następuje jako raportowanie XBRL. Skrót ten odnosi się do swoistego języka służącego efektywnej wymianie informacji finansowych. Głównych zalet procesu raportowania XBRL należy upatrywać w jednoznacznej taksonomii, która scala każdy element końcowego raportu z opublikowanym słownikiem pojęć. Każdemu terminowi przypisuje się także dodatkowe atrybuty, takie jak waluta lub okres obowiązywania.

Sprawozdawczość zarządcza tworzona w systemie XBRL pozwala na łatwe przekształcanie na inne formaty, ułatwiając pracę rozmaitym systemom analitycznym. Treść informacji pozostaje zawsze taka sama, dając się łatwo rozpoznać przez bazy danych oraz oprogramowanie do analiz giełdowych. Wszystkie znaczniki XBRL są jednoznaczne, niezależnie od kraju pochodzenia emitenta. Nowe regulacje unijne traktują standard ESEF jako warunek poprawnej sprawozdawczości w rozliczeniu rocznym, wynikającej wprost z działalności statutowej. Przechodząc na raportowanie ESEF warto korzystać ze sprawdzonego przez tysiące firm oprogramowania firmy Insight Software, Certent CDM, mającego za zadanie automatyzację przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych. Incube CPM jest wieloletnim partnerem z sukcesem wdrażającym rozwiązanie Certent Disclosure Managemhttps://incube.pl/raporty-esef-i-xbrl/ent (Certent CDM). Obszerny zakres taksonomii i regulacji wymaga wcześniejszego zaplanowania tworzenia raportu, a także uzasadnia korzystanie z pomocy specjalistów.