Planowanie finansowe – zmodernizuj finanse i zyskaj przewagę

dzięki spójnej platformie OneStream XF

Pracuj z najlepszymi specjalistami. Zespół Incube to strategiczny Partner OneStream w Europie Środkowo-Wschodniej

Dlaczego OneStream?

OneStream to nowoczesna, spójna platforma do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa w chmurze. Sprawdzona alternatywa dla pofragmentowanych starszych aplikacji, zaprojektowana w celu uproszczenia procesów w najbardziej wyrafinowanych, globalnych przedsiębiorstwach.

Zamknięcie finansowe i konsolidacja.

Usprawnij zamknięcie finansowe i konsolidację, spełniając jednocześnie złożone globalne wymagania dotyczące księgowości i sprawozdawczości. Zapewnij szybki wgląd w wyniki finansowe i operacyjne.

Planowanie, budżetowanie i prognozowanie

Zyskaj elastyczność w planowaniu dzięki wsparciu dla potrzeb planowania strategicznego, finansowego i operacyjnego w jednym, ujednoliconym rozwiązaniu.

Raportowanie i analiza

Dostarczaj właściwe informacje we właściwym formacie i we właściwym czasie dzięki jednej platformie do raportowania i analiz finansowych, ustawowych i zarządczych.

Zarządzanie jakością danych finansowych

Zwiększ zaufanie do wyników finansowych i operacyjnych oraz wyeliminuj procesy integracji danych „czarnych skrzynek”.

Uzgodnienia kont

Wyeliminuj ręczne lub samodzielne rozwiązania uzgadniania za pomocą rozwiązania do uzgadniania kont dostępnego w OneStream XF MarketPlace.

  • Ponad 70% klientów OneStream zastąpiło starsze aplikacje Oracle Hyperion, SAP BPC i Tagetik! 70% 70%

Dlaczego Incube?

Zespół Incube jest strategicznym partnerem OneStream na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycje zawdzięczamy ponad 10-letniemu doświadczeniu w wykorzystaniu technologii w zarządzaniu finansami oraz dziesiątkom zrealizowanych z sukcesem projektów międzynarodowych.

Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne

Większość firm konkurencyjnych oferuje jedynie wsparcie techniczne. Na tym tle Incube wyróżnia się, ponieważ nasi konsultanci to doświadczeni analitycy i kontrolerzy finansowi. Stosują sprawdzone metodologie i najlepsze praktyki branżowe. Posiadają szeroką wiedzę biznesową, praktyczną znajomość finansów i zapewniają maksymalne wykorzystanie możliwości OneStream.

Zapewniamy:

N
Projektowanie i wdrażanie
N
Wsparcie, utrzymane i administrację
Planowanie finansowe - Incube
Program do zarządzania finansami w firmie - Incube

Unikalne podejście do Klientów

Pracujemy blisko z naszymi klientami, dokładnie poznajemy ich potrzeby i pomagamy zaprojektować procesy tak, aby zmaksymalizować korzyści. Pokonujemy nawet najbardziej złożone wyzwania projektowe oraz kreatywnie, terminowo i zgodnie z budżetem dostarczamy oczekiwane rozwiązania.

Nearshoring

Oferujemy kompleksowe usługi utrzymania i rozwoju istniejących funkcji i systemów FP&A w konwencji całkowitego lub częściowego outsourcingu. To kosztowo i operacyjnie optymalne podejście zabezpiecza i zdejmuje ryzyko z naszych Klientów. Zapewniamy obsługę przez najlepszych konsultantów, którzy znają model biznesowy i finansowy naszych Klientów, służą radą i zaoferują wsparcie w krytycznych procesach raportowania finansowego.

Zarządzanie finansami firmy - Incube

OneStream – program do zarządzania finansami w firmie

Automatyzacja procesów Planowania, Analiz i Kontrolingu (FP&A) wymaga nowych rozwiązań, stworzonych w celu dostarczenia pakietu kluczowych informacji dla firm. Program do zarządzania finansami w firmie musi uwzględniać mechanizmy ukierunkowane na wprowadzenie długoterminowego planu działania dla zarządu. Organizacja czasu pracy, przydzielanie zadań pracownikom, kontrola nad przepływami finansowymi, a także skoncentrowanie całego wysiłku w pierwszej kolejności na zadaniach o najwyższym potencjale rozwojowym – te, oraz wiele innych czynności wchodzą w skład planowania finansowego, umożliwiając ich włączenie do systemu informatycznego.

Oprogramowanie FP&A spełnia zatem szereg funkcji dla podtrzymania działalności i rozwoju każdego biznesu. Zarządzanie finansami firmy nie stanowi jedynie pasywnego reagowania na problemy, lecz musi pozostawać proaktywnym działaniem na rzecz nieustannej poprawy efektywności w wykorzystywaniu zasobów. Oprogramowanie OneStream staje się pomostem łączącym finansowe cele przedsiębiorstwa z planem na ich osiągnięcie. Trudno sobie wyobrazić współczesną rzeczywistość biznesową bez mechanizmów automatyzujących procesy. Analiza finansów wchodzi w zakres dziedzin poddających się cyfryzacji, a kontrola nad każdym aspektem finansowym gwarantuje skuteczną realizację wizji przedsiębiorstwa w przyszłości. Przedstawiamy właścicielom firm nowoczesne oprogramowanie OneStream, które czyni planowanie finansów znacznie łatwiejsze.

 

Czytaj więcej

 

Dlaczego planowanie finansowe jest fundamentem sukcesu przedsiębiorstwa?

Zarządzanie finansami w firmie nie może być jedynie komplementarnym czynnikiem, istniejącym niejako w cieniu marketingu, sprzedaży czy tworzenia innowacyjnych produktów lub usług. Na solidnej strukturze finansowej opierają się bowiem pozostałe działania operacyjne. Utrzymanie płynności finansowej ma bezpośredni wpływ na zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wobec kontrahentów czy dokonywania inwestycji rozwojowych. Posiadanie jasnego planu działania pozwala na szybkie dostosowanie działań do zmieniających się realiów życia biznesowego, a także nieustanny wgląd w aktualną sytuację majątkową. Kontrola i odpowiednie zarządzanie tym, co już mamy, otwiera drogę do dalszego rozwoju.

Planowanie finansowe pomaga w podejmowaniu każdej decyzji mającej znaczny wpływ na firmę jako całość. Suche liczby studzą emocje i pozwalają przyjrzeć się każdej transakcji z perspektywy opłacalności. Efektowna inwestycja może szybko okazać się całkowicie nierentowna, jeśli dokonamy prostego porównania kosztu oraz okresu jego zwrotu z przyjęciem realnych do spełnienia założeń. Zarządzanie finansami firmy jest złożonym procesem, wymagającym wiedzy oraz świadomości biznesowej. Wykorzystując OneStream  jako program do zarządzania finansami w firmie, przedsiębiorca zyskuje możliwość sterowania wydajnością finansową według założeń ustalonych w statucie. Każda decyzja rodzi określone skutki, a oprogramowanie daje szansę modelowania rozmaitych procesów i tworzenia raportów wspierających efektywność i rozwój.

Zarządzanie finansami firmy – digitalizacja analizy finansowej

Analiza finansów przedsiębiorstwa zakłada gromadzenie i poddawanie weryfikacji danych pochodzących z wielu źródeł. Rozbudowana struktura korporacji rodzi rozmaite problemy odnośnie prób ujednolicenia przedstawianych informacji. Dział IT w dużej firmie musi zatem usprawniać planowanie finansów poprzez tworzenie automatycznych narzędzi do pozyskiwania i przekazywania danych w określonym, zrozumiałym dla kierownictwa formacie. Na rynku istnieją na szczęście rozwiązania, które dokonują tego w sposób automatyczny, postępując ściśle według wypracowanych wcześniej parametrów.

Konsolidacja finansowa rozumiana jest jako uporządkowanie metod gromadzenia, analizy i porównywania danych pochodzących z rozproszonych systemów transakcyjnych. Zalet automatycznej konsolidacji finansowej nie trzeba długo szukać. Oszczędność czasu oraz przejrzystość informacji sprawia, że konsolidacja finansowa staje się jedną z podstawowych funkcji oprogramowania pomagającego w zarządzaniu finansami grupy kapitałowej. Aplikacja OneStream Software czyni z konsolidacji warunek do skutecznej analizy. Planowanie finansowe dokonywane w programie OneStream wzmacnia procesy decyzyjne oraz usprawnia rozpowszechnianie informacji skierowanych do całej firmy. Dążenie do konsolidacji finansowej nie może jednak przesłaniać najważniejszego celu na zbieranie danych – analizy finansów i wypracowania konkretnego planu działania. Digitalizacja zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (CPM) wspiera właścicieli firm w procesie optymalizacji wykorzystania zasobów wszelkiego rodzaju. Ostatecznie wszystkie aspekty funkcjonowania biznesu dają się przełożyć na wynik finansowy, dlatego założenia planowania finansowego muszą uwzględniać poprawę efektywności każdej sfery operacyjnej.

Systemy analityczno-raportujące CPM

OneStream Software jest zaawansowanym systemem wypełniającym założenia CPM – Corporate Performance Management. Za pomocą mierników i narzędzi informatycznych zarządzanie finansami firmy staje się w dużej mierze automatyczne. Decyzje biznesowe podejmowane są na podstawie klarownych czynników i kalkulacji matematycznych. Program do zarządzania finansami w firmie umożliwia tworzenie budżetu, planowanie finansowe, a także prognozowanie reakcji rynku na określony schemat działania. Optymalizacja zyskowności poprzez modelowanie wielu ścieżek daje jasny obraz najlepszego kierunku postępowania. Od programu do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie należy również oczekiwać pełnej obsługi sprawozdawczości i raportowania finansowego, podatkowego oraz statystycznego. Decyzje strategiczne bazujące na systemach CPM wykazują nieporównywalnie większą skuteczność, niż gdyby były podejmowane na własną rękę. OneStream daje pełnię możliwości obsługi finansów korporacyjnych, podnosząc efektywność zarządzania finansowego w firmie na zupełnie nowy poziom.

OneStream Software – najważniejsze funkcje

Funkcje oprogramowania OneStream koncentrują się na integracji rozwiązań w zakresie danych finansowych, analiz rentowności, prognoz inwestycyjnych, budżetowania czy wprowadzania nowych produktów. Uproszczenie złożonych mechanizmów finansowych i scalenie ich w ramach jednej aplikacji jest niczym innym, jak najlepszym wyrazem efektywnej konsolidacji. Oprogramowanie OneStream daje ponadto możliwość konfigurowania funkcji pod kątem własnych potrzeb. W OneStream Marketplace udostępniono gotowe rozwiązania, sprawdzające się dla różnych typów biznesów. Istotą programu tworzonego w OneStream pozostaje jednak oferowanie narzędzi personalizujących zarządzanie finansami w firmie, zgodnych z najnowszymi standardami finansów korporacyjnych i rachunkowości. Sprawdzone rozwiązania świata biznesu zostały przetłumaczone na język informatyczny, skutkując powołaniem do życia najbardziej efektywnego programu na rynku.

OneStream gwarantuje pełną integrację z innymi systemami ERP, zastępując wiele konkurencyjnych platform CPM o niskim spektrum funkcjonalności. Cyfryzacja funkcji finansowych okazuje się kierunkiem przyszłości, wynikającym z doskonałej jakości metod programistycznych. OneStream daje możliwość szybkiego wglądu w wyniki finansowe. Pomaga tworzyć sprawozdania finansowe dla celów księgowości i rozliczeń podatkowych. Dostarcza bazę analityczną i wspomaga generowanie finansowych raportów. Czyni planowanie strategiczne elementem uporządkowanego systemu, dając pełną kontrolę nad procesem podejmowania decyzji. Oferuje całkowitą integrację z systemami źródłowymi, czerpiąc dane z niezawodnych miejsc. OneStream działa w pełnej zgodności z globalnymi wymogami odnośnie raportowania, takimi jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Będąc nowoczesną, jednolitą i niezależną platformą CPM, OneStream przynosi ogromne korzyści przedsiębiorcom działającym w każdej branży. Program do zarządzania finansami w firmie OneStream daje możliwość budżetowania, planowania, raportowania i analizy danych, stając się tym samym najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dla poprawy inteligencji finansowej na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Zwiększ wydajność swojej firmy i pracuj z najlepszym zespołem konsultantów w CEE!

Skontaktuj się z nami