Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookies, które wykorzystujemy, pomagają nam w dostarczaniu spersonalizowanych treści i dostosowywaniu witryny do Twoich potrzeb. Mogą również pomóc nam w identyfikowaniu problemów technicznych na stronie i w jej poprawie. Klikając przycisk "Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Co można osiągnąć przez planowanie finansowe?

16 stycznia 2023 | PL Planowanie i Analityka
 

Za fundament działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej można uznać nie tylko doskonały produkt i skuteczną strategię marketingową, lecz także przemyślany system zarządzania finansami. Brak wiedzy o wszystkich przepływach pieniężnych połączony z brakiem wizji na przyszłość to idealna recepta na porażkę. Jak przystąpić do zaplanowania sfery finansów firmowych? Z jakich narzędzi warto korzystać, aby finanse nigdy nie były dziełem przypadku, lecz wynikiem pogłębionej analizy?

FP&A- jaki ma wpływ na planowanie finansowe?

Finance Planning and Analysis, w skrócie FP&A, to zestaw czterech działań, które wspierają kondycję finansową organizacji: planowanie i budżetowanie, zintegrowane planowanie finansowe, zarządzanie i raportowanie wyników oraz prognozowanie i modelowanie. Planowanie finansowe jest podstawą działań z obszaru FP&A i jednocześnie chyba największym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych, w których procesy planowania nadal odbywają się w setkach osobnych arkuszy kalkulacyjnych.

Planowanie finansowe – dlaczego jest tak istotne w firmie?

Plan finansowy jest swoistą mapą dla pieniędzy. Pokazuje cele na przyszłość i osadza je na praktycznych fundamentach. Umożliwia weryfikację aktualnych działań w zestawieniu z obranym kierunkiem rozwoju. Plan finansowy obejmuje kwestie inwestycyjne, koszty, spodziewane zyski czy zabezpieczenia na wypadek przejściowych trudności. Planowanie finansowe przyjmuje rozmaite horyzonty czasowe. Nie warto ograniczać swojej perspektywy wyłącznie do najbliższych miesięcy, lecz rozszerzyć plany rozwojowe na okresy kilkuletnie.

Zalety planowania finansowego

Inwestycja w rzetelny i dokładny plan finansowy szybko się zwraca. Jej efekty przekraczają niekiedy najśmielsze oczekiwania. Planowanie finansowe dostarcza wiedzy niezbędnej dla skutecznego zarządzania przepływami pieniężnymi. Porządek w finansach warunkuje rozsądne dysponowanie zasobami i określenie wizji działalności przedsiębiorstwa w nadchodzących latach. Stworzenie planu finansowego i bieżący monitoring aktywów owocuje zarazem poprawą wizerunku firmy w oczach potencjalnych inwestorów.
Nie należy przy tym zapominać o korzyściach planowania finansowego, które objawiają się każdego dnia działalności. Plan nigdy nie zawiera jednoznacznych scenariuszy na przyszłość. Rozważenie wielu możliwości rozwoju wydarzeń i przygotowanie się na wszystkie okoliczności sprawia, że decyzje kierownictwa prowadzą do jednego celu – rozwoju i umocnienia pozycji na rynku.
Plan finansowy jest najlepszym zabezpieczeniem przed turbulencjami w gospodarce. Na etapie planowania rozstrzyga się budowa bezpieczeństwa finansowego. Spojrzenie w przeszłość i wyciąganie z niej wniosków umożliwia lepszą ochronę własnych interesów w analogicznej sytuacji w przyszłości. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz małą, czy dużą firmę. Strategia zarządzania finansami powinna stać się filarem działalności każdego przedsiębiorstwa, które myśli o stabilizacji i rozwoju.

Planowanie finansowe na platformach CPM  (Corporate Perfomance Management)

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania biznesowego, planowanie finansowe nie nastręcza już takich trudności jak kilkanaście lat temu. Za przykład niech posłuży kompleksowe platformy CPM, stworzone do automatyzacji procesów planowania, analiz i kontrolingu. Jeśli chcesz lepiej wykorzystywać własne zasoby i wprowadzić firmę na ścieżkę ekspresowego rozwoju, skorzystaj z narzędzi z takich narzędzi i usług ich implementacji świadczonych przez zespół Incube CPM. Firma ta jest  partnerem biznesowym IBM, OneStream, Lucanet na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, pomagając lokalnym podmiotom gospodarczym w digitalizacji procesów planistycznych.