Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookies, które wykorzystujemy, pomagają nam w dostarczaniu spersonalizowanych treści i dostosowywaniu witryny do Twoich potrzeb. Mogą również pomóc nam w identyfikowaniu problemów technicznych na stronie i w jej poprawie. Klikając przycisk "Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Raportowanie ESG co czeka nas w przyszłości?

26 stycznia 2023 | PL Raportowanie ESG
 

Oczekuje się, że przyszłość raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) będzie wiązała się ze zwiększoną standaryzacją, większą przejrzystością i szerszym przyjęciem praktyk ESG. Kiedy tak naprawdę to nastąpi? Czy wejście dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) 14 grudnia 2022 r zmienia wszystko?  

Kogo dotyczy dyrektywa CSRD?

Przepisy dyrektywy CSRD będą dotyczyć 50 tys. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności obejmie duże spółki – niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie, czy też nie- ale także przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej prowadzące w dużej mierze działalność na jej terenie i wykazujące obroty powyżej 150 mln € i zatrudniające powyżej 500 pracowników. Tego rodzaju spółki będą zobowiązane przygotować raporty ESG w roku 2025, co oznacza, że ostateczny termin wdrożenia raportowania to 1 stycznia 2024 roku. Pozostałe firmy, obowiązek raportowania ESG będą nabywać w kolejnych latach, aż do 2027 roku.

Przyszłość raportowania ESG

To, jak będzie wyglądało raportowanie ESG w przyszłości, można oprzeć na 5 podstawowych kryteriach. Poniżej opisujemy możliwe scenariusze związane ze standaryzacją, przejrzystości, powszechnym przyjęciem, ryzykiem związanym z klimatem oraz danymi i technologią do raportowania ESG:

Standaryzacja: Ponieważ coraz więcej firm przyjmuje raportowanie ESG, prawdopodobnie wzrośnie zapotrzebowanie na standaryzację ram i wskaźników raportowania. Ułatwi to inwestorom i innym zainteresowanym stronom porównywanie wyników różnych spółek i podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Przejrzystość: Od spółek oczekuje się również dostarczania bardziej szczegółowych i przejrzystych informacji na temat ich wyników ESG, w tym ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Umożliwi to zainteresowanym stronom lepsze zrozumienie zagrożeń i szans związanych z firmą i jej modelem biznesowym.

Powszechne przyjęcie: raportowanie ESG prawdopodobnie stanie się bardziej powszechne i obowiązkowe dla firm każdej wielkości, we wszystkich sektorach i branżach. Nie będzie to już „miłe posiadanie”, ale wymóg, aby firmy mogły przyciągać i zatrzymywać inwestorów, pracowników i klientów.

Ryzyko związane z klimatem: Zmiany klimatu są coraz częściej uznawane za istotne ryzyko dla inwestorów, przedsiębiorstw i społeczeństwa. W związku z tym oczekuje się od przedsiębiorstw dostarczania bardziej szczegółowych i przejrzystych informacji na temat ich działań na rzecz łagodzenia ryzyka związanego ze zmianą klimatu i dostosowywania się do nich oraz wyznaczania jasnych, wymiernych i ambitnych celów w zakresie redukcji śladu węglowego.

Dane i technologia ESG: raportowanie ESG będzie w coraz większym stopniu zintegrowane z technologią i analizą danych, co ułatwi zbieranie, analizowanie i raportowanie danych ESG. Ułatwi to firmom identyfikację i przeciwdziałanie istotnym zagrożeniom ESG, a inwestorom i innym zainteresowanym stronom ocenę wyników firmy w zakresie ESG.